Ortaokul » Koçluk Hizmetleri


Koçluk Hizmetleri


ÖĞRENCİ KOÇU KİMDİR?


Öğrenci koçu öncelikle eğitimin en önemli parçası olan öğretmen mesleğinin iyi bir uygulayıcısıdır.
Öğrenci koçu olabilmek için insan ilişkilerinde başarılı, eğitim ve teknolojik yeniliklere açık ve bu yenilikleri uygulayabilen, sorumluluk ve risk almaktan korkmayan, mesleki uygulamalarda esnek davranabilen, fikir alış-verişine açık, empati yeteneğine sahip, yapıcı doğru soruları sorabilen, kendisini sürekli geliştiren, ve hepsinden önemlisi; öğrencilerinin başarı için her şeyini ortaya koyabilen kişidir.

KOÇLUK SİSTEMİ

Öğrencilerimizin;

* Hazırcılıktan kurtulup kendi sorumluluklarını tanımasına,

*Kendilerini fark etmesine,

*Güçlü ve zayıf noktalarını görmesine,

*Yaşama uyum sağlayacak beceriler kazanmasına,

*Sorunlarıyla başa çıkmayı öğrenmesine yardımcı olmaktır.EĞİTİM KOÇUNUN GÖREVLERİ:


Eğitim Koçu; Öğrencilerimizin ilgi ve yetenekleri ile isteklerini bir araya getirerek;

*Okul başarısını yükseltme,

*Sınav başarısını yükseltme,

*Sınav ile ilgili kaygılarını ortadan kaldırma,

*Aile iletişimindeki aksaklıları gidermeye yardımcı olma,

*Sosyal alanda başarıyı yakalamalarına yardımcı olma,

*Sosyal etkinliklere katılımlarını sağlama,

*Meslek seçimi,

*Zaman yönetimi,ÖĞRENCİ KOÇLUĞUNUN KATKILARI

Okulun kazanımları;

• Okulun akademik ve sosyal başarısı yükselir.
• Öğrencilerde görülen disiplin problemleri büyük oranda ortadan kalkar.
• İçinde bulunduğumuz çağın tehlikeleri ve tehditleri önlenir.
• Yaratıcılığı ve başarıyı destekleyen eğitim ortamı yaratılır.
• Okulun rekabet gücü artar.


Öğrencilerin kazanımları:

• Öğrenmeyi öğrenir ve öğrenmeyi sever.
• Amaç ve hedef belirleme, projelendirme ve sonuçlandırma becerisi kazanır.
• Sorumluluk duygusu, iç disiplin ve özgüven gelişir.
• Problem çözme ve güçlüklerle baş etme yetenekleri artar.
• Kendini tanır ve kendini yönetmeyi öğrenir.