Ortaokul » Eğitim Programı


Eğitim Programı

Ortaokulumuzun hedefi; yeni ilk öğretim programını uygun olarak 5.sınıftan itibaren, çalışarak başarabileceğine inanan, özgüveni yüksek, başarılı ve saygın bir üniversitenin yolunun yine başarılı ve saygın bir liseden geçtiğini bilerek çalışan öğrenciler yetiştirmektir. Okulumuzda eğitim ve öğretim programları oluşturulurken MYP eğitim programıda sistemimize dahil edilir. Kolejimizde bütünsel öğrenme ,kültürler arası farkındalık ve öğrenilen bilgilerin paylaşma ve ifade etmede en az iki dilde gerçekleşmesi önemlidir. Bu üç kavram doğrultusunda;›  Öğrencilerin entelektüel, sosyal, duygusal ve fiziksel esenliğine bütünsel olarak yaklaşır.

›  Öğrencilerin geleceğe dönük eylemlerinde sorumluluk almaları için ihtiyaç duydukları bilgi, tutum ve becerilerini geliştirir.

›  Sekiz ders grubundaki çalışmalarla anlayış genişliği ve derinliği sağlar.

MYP DERS GRUPLARI

   8 temel ders grubu yer almaktadır.

   Dil A: Türkçe

   Dil B: Yabancı diller

   Sosyal Bilimler

   Fen Bilimleri

   Matematik

   Teknoloji(Bilgisayar)

   Beden Eğitimi

   Sanat(Müzik,Dans,Drama ve Görsel Sanatlar)

›  Öğrencilerin kendi ve başkalarının kültürlerine yönelik çalışmaları için en az iki dil öğrenilmesini sağlar.

›  Öğrencilerin topluluk hizmetlerine katılmasını teşvikler.

›  Öğrencilerin ilerleyen eğitim süreçlerine, çalışma yaşantılarına kısaca yaşam boyu öğrenmelerine hazırlanmalarına yardımcı olur.

   Bu programın hedefi aşağıda belirtilen öğrenme sonuçlarına ulaşmış bireyler yetiştirmektir.

›  Sorgulayan: Meraklıdırlar. Amaçlı , yapıcı araştırmalar yapmak için gerekli becerileri kazanmışlardır.

›  Bilgili: Tüm konular hakkındaki kavramları, fikirleri ve problemleri araştırırlar. Derin bilgi birikimine ve anlayışa sahiptirler.

›  Düşünen: Mantıklı kararlar verebilmek için, eleştirel ve üretken şekilde fikir ve bilgi alırlar.

›  İletişim Kuran: Bilgilerin ve düşüncelerini birden fazla dilde üretken biçimde kendine güvenerek çeşitli iletişim yollarıyla ifade eder.

›  Dönüşümlü Düşünen: Kendi öğrenme süreçlerini güçlü ve zayıf yönlerini eleştrip  değerlendirirler.

›  İlkeli: Doğruluk, dürüstlük, adalet duyguları ile hareket ederler.Bireylere ve topluluklara saygılıdırlar.

›  Açık Görüşlü: Kendi kültür ve tarihlerini bilir, takdir ederler. Diğer kültürlere de açıktırlar. Farklı bakış açılarını bulup değerlendirirler.

›  Duyarlı: İnsanların gereksinimlerine ve duygularına hassastırlar. Toplum hizmetlerine bağlılık duygusu taşırlar.

›  Riski Göze Alan: Alışılmadık durumlara cesaret fakat düşünerek yaklaşırlar. Bağımsız ruha sahiptirler.

›  Dengeli: Kendilerinin ve başkalarının sağlığı açısından zihinsel, bedensel ve duygusal dengenin önemini bilirler.

Etkileşim Alanlari

›  Etkileşim alanları ders grupları içerisinde ve diğer dersler arasında bir öğrenme çerçevesi yaratır.5 etkileşim alanı MYP uygulayan okullarda ortaktır ve tüm dünyadaki çeşitli kültürel ve dinsel düzenlerde bulunan çeşitli ders içeriklerini bir araya getirmek için kullanılmaktadır.

›  Gerçek Yaşama sorunlarının incelenmesi ile öğrenilenleri anlamlandırır.

›  Anlayışı derinleştirmek için yüksek düşünme becerilerini teşvik eder.

›  Öğrenci sorgulaması için bir çerçeve sunar.

›  Öğrencileri akademik bilgiden düşünceli eyleme yönlendirir.

Bu amaçlar doğrultusunda öğrencilerimize öğrenmeyi öğrenme davranışını kazandırmak ve kendi öğrenmelerinin sorumluluğunu almalarını sağlamaktır.

  MYP SİSTEMİ   : 

Ders Planları : Sene başı seminer programında zümre toplantılarında  panelde bulunan PYP – MYP planları bölümünde eğitim öğretim yılının bölündüğü tema dönemlerinde işlenecek konular belirlenir. Sonra bu konular için ‘ GEREKLİ DERS SAATİ – TEMA HAFTASI – GÜDÜLEME SORULARI – KULLANILACAK YAYIN VE DÖKÜMANLAR - KULLANILACAK YÖNTEM VE TEKNİKLER – YAPILACAK ETKİNLİKLER – VERİLECEK ARAŞTIRMA YADA PROJE ÖDEVİ – VERİLECEK HAFTALIK BÜLTEN ÖDEVİ –YAPILACAK ÖLÇME DEĞERLENDİRMELER – TEMA VE ANA FİKRİ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR - RAPORLAMA – SÜPÜRME ‘  planları hazırlanır. SENE BAŞINDA BU PLANLAR NE KADAR İYİ VE TİTİZ HAZIRLANIRSA YIL İÇİ O KADAR VERİMLİ VE KOLAY GEÇECEKTİR. (Ayrıca MEB için idarenin istediği planlar ve toplantı tutanakları vb. hazırlanarak idareye teslim edilir.)

Konuya Hazırlık : Yıl içinde bir konuya başlamadan önce sene başı seminer döneminde hazırlanan planlar gözden geçirilir varsa revize edilecek bölümler revize edilir. Hazırlık yapılması gereken etkinlik, yayın döküman, sınavyada materyaller hazırlanır.  Zümre olarak bir araya gelinir planlama, hazırlıklar zümre toplantı tutanağı bölüm başkanı yada müdüre sunulur. Bülten aracılığı ile öğrenci ve veliler yeni konu hakkında bilgilendirilir.

Konunun İşlenişi : Standart öğretim sistemde öğretmen aktif öğrenci pasiftir, öğretmen anlatan öğrenci dinleyendir bu yüzden bu sistem de gerçekleştirilen geçici öğrenmedir. Bilgi Küpü Sisteminde ise sınıfta öğrenci de öğretmen gibi aktiftir, kullanılan yöntem-teknik-materyal ve dökümanlarla  konular güncel ve gerçek hayatla özdeştirilerek aktarılır bu yüzden  ezberci ve geçici öğrenme değil kalıcı öğrenme sağlanır.   

BU SÜREÇTE AŞAĞIDAKİ BASAMAKLAR İZLENİR ;

Giriş : Konuya başlamadan başlık bile yazmadan önce, konuyla ilgili önceden hazırlanan güdüleme soruları kullanılarak konu hakkında sınıfta öğrencilerle soru cevap üzerinden tartışmalar yapılır. (Örneğin  Fen Bil.  ‘ Demir parayı suya atarsak batar fakat aynı büyüklükte tahta yada plastik batmaz , neden ? '  vb. hatta basit düzenekle gösterilir.)Bu tartışmalar özellikle konuyu  güncel ve gerçek hayatla özdeştirecek öğrencilerde merak uyandıracak, konu üzerine kendilerine özgü yorumlar yaptıkları bir ortamda yürütülmelidir. Ayrıca içinde bulunulan tema ve ana fikrini de kapsamalıdır.

Gelişme : Öğrenciler konuya güdülenerek ilgi ve merak uyandırıldıktan sonra konu anlatılarak bilgi aktarımı yapılır. Bilgi aktarımı belirli bir noktaya gelince, öğrencilere konuyla ilgili küçük bir araştırma görevi verilir . ( Örneğin sosyal bilgilerde ‘ İstanbul'un Fethi ele alınırken 'Akşemseddin  kimdir? gibi ) Öğrenci yaptığı araştırmayı sınıfta sunum yaparak anlatır, böylece öğrenci hem araştırma becerisini  hemde sunum becerisini geliştirir ayrıca kendini ifade etme ve özgüven noktasında da kazanım elde eder. Bu araştırma görevleri verilirken bireysel yada gurup olarak görevlendirilebilir. Eğer mümkünse bilgisayarda powerpoint vb. programlar kullanılarak dijital hazırlatılır ve sınıfta dijital aktarım yaptırılabilir.  Dersin başında,  bir önceki derste işlenenler küçük soru cevaplarla hatırlanarak derse devam edilmelidir.  Konu anlatılırken kalıcı olması için mutlaka güncel hayatla ve somut şeylerle ilintilendirilmedir. Örneğin Matematikte ' Alan ölçüsü anlatılırken sınıfın zemini metre ile ölçülmeli somut hesaplanır yada hacim ölçüsü anlatılırken sınıfın yüksekliği de ölçülerek sınıfın hacmi somut hesaplanır. Ayrıca küp bloklar vb. kullanılır yada akıllı tahtada üç boyutlu ve hareketli dijital dökümanlar kullanılır. Çünkü eğer bunlar yapılmazsa sadece konu başlığı ve formüller verilirse bu ezberci ve geçici öğrenmeye sebep olur öğrenci bigiyi ezberler bir süre ezberinde kalsa da sınavda başarılı olsa da  bir süre sonra unutacaktır. Fen dersinde V=x/t formülü ezberletilirse öğrenci bunu bir süre sonra unutur fakat ' hız birim zamanda alınan yoldur ' u kavratılırsa bunu unutmaz ve formülü hatırlamasa da soruları çözebilir. İngilizce de vahşi hayvanlar ve orman konusu işlenirken sadece kelimelerin ingilizcesi yazılarak  çocuklara verilmesi yerine sınıfta mizansen yapılıp ' farzedin şu anda vahşi bir ormanda ilerliyoruz'  diye başlayıp öğrencileri o havaya sokarak taklit ve role play ler  yapılarak  öğrenme kalıcı hale getirilir.(Ayrıca akıllı tahta uygulaması olarak kullanılan yayınların veya farklı kaynaklardan alınmış yada hazırlanmış görsel dijitaller kullanılır.) Bu süreçte  konu anlatılırken içinde bulunduğumuz tema döneminin ana fikri göz önünde bulundurulur, örneğin tema anafikri ' doğaya sahip çıkmalıyız '  bu tema döneminde tüm branş öğretmenleri işlenilen konu ile bu anafikir arasında bağlantı kurar ve o tema dönemi boyunca önceden planlanan şekilde bu ana fikri derslerde vurgular.

Ödevlendirme :  Ödevlendirme yapılırken, Cuma – Perşembe arası haftalık ödevlendirme ders programına göre güncel konuları ele alarak, günlük tekrar – araştırma – özet – soru çözme şeklinde planlanarak verilir. (Sene başında her branş için alınan yayınlarda bulunan sorular bitirilecek şekilde verilir.) Ödevlendirme haftalık bülten aracılığı ile verilir. Bu bültenlerde ödev içeriği, kontrol günü ve bir önceki kontrolün sonucu belirtilir.

Ölçme Değerlendirme :  Gerek gelişme sürecinde konu işlenirken gerekse konunun işlenmesi bitirildikten sonra  sınıf seviyesine ve dersine göre haftalık küçük sınav gerekse konu sonunda konu tarama sınavı yapılarak konunun öğrenciler tarafından eksiksiz kavranıp kavranmadığı tespit edilir. (Ayrıca yazılı sınavları, deneme sınavları vb. genel sınavlar planlandığı şekilde  yıl içinde yürütülür.)  Yazılı yada sözlü gerçekleşen bu sınavlar ve  sınıf içi performans yada proje ve sunumlar göz önünde bulundurularak ölçme değerlendirme gerçekleştirilir sonuçlar haftalık bültenlerde, ara dönem karnesinde yada toplantılarda veli ile paylaşılır.

Raporlama ve Süpürme :  Ölçme değerlendirme sonuçları ile konu işlenme süreci raporlanır. Bu raporda genel  verimlilik ve  öğrenci olarak bireysel öğrenme durumu raporlanır. Süpürme sürecinde ise özellikle başarılı olamayan öğrenciler için etütler düzenlenerek eksiklikler giderilir.

Etüt Çalışmaları :   Hafta içi 17.15  - 18.00  arası ve c.tesi günü konu sonlarında yapılan ölçme değerlendirme sonuçlarına ve raporlara göre  belirlenen öğrencilerle  eksik kapatma ve konuların daha iyi anlaşılması için etüt çalışmaları yapılır. Etüt çalışması randevu sistemi ile yürütülür öncelikle öğretmenin belirleyerek çağırdığı öğrenciler alınır fakat öğrenci kendisi de talep edebilir. Etüt çalışmaları ideal olarak 4 öğrenci ile yapılır.  Bu çalışmalar haftalık olarak önceden panelde  planlanır. Konu ve katılacak öğrenciler belirlenir veliye bilgi verilir. Yapılan çalışma sonrası panele not düşülür verim ve öğrencinin katılımı. Eğer öğrenci ve veli ile katılım konusunda anlaşılır da öğrenci katılmazsa veliye bilgi verilir. Bu tekrar ederse idare bilgilendirilir.

  Sınıf Stratejileri   : 

5.sınıf :   Akademik olarak ilkokuldan ortaokula geçiş yılıdır. Müfredatın bir bölümü 3. Ve 4. Sınıfın tekrarıdır. Çalışma teknik ve alışkanlılarının oturtulduğu, etkinliklerin, deney,  gözlem, gezilerin ve sosyal aktivitelerin en fazla uygulandığı sınıftır. Özellikle haftalık 20 saatlik hazırlık eğitimiyle dil eğitiminin en yoğun olduğu sınıftır. Derslerin işlenmesinde öğrencilerinde aktif tutulduğu, konuların gerçek hayatla özdeştirildiği, kalıcı öğrenmenin sağladığı öğretim sisteminin yanında, ayrıca doğru yayın ve kaynaklardan yıl boyu 8.000 adet soru çözümü planlanlı olarak yapılmaktadır.

6.sınıf :   Dil eğitimi, etkinlikler ve  aktivitelere devam edililirken akademik olarak biraz daha yüklenme yapıldığı, fen teog – matematik teog gibi ilave derslerle teog sınavları konusunda bilinçlendirildiği ve  hedeflendirildiği, derslerin işlenmesinde öğrencilerinde aktif tutulduğu, konuların gerçek hayatla özdeştirildiği, kalıcı öğrenmenin sağladığı öğretim sisteminin yanında,     yıl boyu planlanmış  doğru yayın ve kaynaklardan 12.000 adet soru çözümü planlanlı olarak yapılmaktadır.

7.sınıf :   Dil eğitimi, etkinlikler ve  aktivitelere devam edililirken akademik yoğunluk biraz daha arttırılmaktadır. Lgs bilinci ve hedefi, soru çözme yöntem ve teknikleri, düzenli çalışma alışkanlığı, zayıf ve güçlü yönlerin tespiti vb. konularda kazanımlar ve alışkanlıklar üst düzeye çıkartılmaktadır. Yıl boyu planlanmış  doğru yayın ve kaynaklardan 16.000 adet soru çözümü ve  bolca deneme sınavı  yapılmaktadır. Aralık ayı sonunda başlayan c.tesi lgs kursları uygulanmakta ayrıca nisan sonu itibarı ile lgs çalışmalarına başlanmaktadır.    

8.sınıf :   Standart yapılması gereken tüm  dersler ve çalışmalar yapılırken ana hedef LGS SINAVI olarak çalışılır. 27.000 soru çözümü ve 45 adet deneme sınavı yapılmaktadır.