Kurumsal » Eğitim Anlayışımız

Bilgi Küpü Eğitim Kurumları


Eğitim Anlayışımız

BİLGİ KÜPÜ KOLEJİ 5 temel üzerine oturtulmuştur ;

1 - Tüm paydaşların (Öğrenci – Veli – Öğretmen - Diğer) severek geldikleri, keyifli ve mutlu oldukları, sevgi-saygı-güven çerçevesinde iletişim kurdukları, kendilerini güven içinde ve değerli hissettikleri bir okul.

2 - Öğrencilerimizin akademik olarak kapasiteleri ile doğru orantılı , bilinçli ve hedefli bir şekilde  maksimum ba-şarıya ulaştırılacakları, ezberci ve geçici öğrenme ile değil, aktif ve kalıcı öğrenme ile eğitim alacakları bir okul.

3 - Öğrencilerimizin anaokulundan başlayarak İngilizce’ yi  severek, doğru yöntem ve tekniklerle öğrendikleri,  akıcı konuşarak kendilerini ifade edebildikleri, ayrıca 2. ve 3. yabancı dil eğitimi aldıkları (Almanca – İspanyolca), 1.sınıfta haftada 15 saat ve 5.sınıfta haftada 18 saat İngilizce dersi ile hazırlık programı uygulanan bir okul.

4 - Öğrencilerimizin özellikle yetenek dersleri ve seçmeli derslerle (Piyano – Keman – Gitar – Yan Flüt –  Yüzme – Drama – Satranç – Dans – Akıl oyunları – Değerler Eğitimi vb.) ilgi ve yeteneklerini keşfederek geliştirdikleri,  her öğrencisinin kendisi için en doğru branşta bir sanat ve spor dalı ile çalıştıkları bir okul.

5 – Etkin rehberlik ve koçluk çalışmaları ile öğrencilerimizin kendilerini tanımaları, doğru hedef ve bilinçle çalıştıkları, karekter ve kişiliklerini sağlam bir temel üzerine oluşturdukları, kendilerine – ailelerine – ülkelerine – dünyaya – tüm insanlığa faydalı, özgüven sahibi, kendini ifade eden, sosyal yönü ve iletişimi güçlü, güzel ahlaklı bireyler olarak yetiştikleri bir okul.