İlkokul » İlkokulda Yaşam


İlkokulda Yaşam

İlkokul Programları
Bilgi Küpü İlkokulunda öğrenenler yerel ve küresel önemi olan kavramları, fikirleri ve sorunları araştırırlar. Eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerini kullanmada inisiyatif sahibidirler. Kendi dilini ve kültürünü çok iyi bilir, birden fazla dilde kendine güvenerek ve çeşitli iletişim yollarını algılayarak kendilerini ifade ederler. Yenilikleri ve fikirleri keşfetmek için bağımsız bir ruha sahiptirler.
Program içeriği; Milli Eğitimin öngördüğü üniteler okulun sorgulama programına ve 6 bilgi temasının altına yerleştirilmiş ve öğrencilerin bilgileri ezberlemiş olmak için ezberlemeleri yerine her zaman hayattaki büyük sorulara cevap aramalarına olanak sağlamak amacı ile düzenlenmiştir.

Yabancı Dil Dersleri
1. sınıflarda İngilizce 14 saat
2-3-4. sınıflarda İngilizce 9 saat
1-2. sınıflarda İspanyolca 2 saat
3-4. sınıflarda Almanca 2 saat
Yetenek Dersleri
Beden Eğitimi ve Spor (Jimnastik-Yüzme)
Yaratıcı Drama
Müzik (Orff-Ritim)
Görsel Sanatlar
Akıl Oyunları (2-3-4. sınıflarda)
Bilişim (2-3-4. sınıflarda)
Uzman öğretmenler ile yetenek keşifleri yapılarak öğrencilere yetenekleri ve ilgileri doğrultusunda yönlendirme yapılır.
Seçmeli Dersler; İlkokulda tüm öğrenciler aşağıda bulunan seçmeli derslerden 4 tanesini seçerek tüm yıl boyunca derslerine ek olarak bu seçmeli dersleri de görürler.
Yaratıcı Drama, Temel Dini Bilgiler, Piyano, Eğlenceli Bilişim Teknikleri, Yağlı Boya Akrilik Çalışmaları, Elişi Tasarımı, Halk Oyunları, Jimnastik, Dikkat ve Algı Becerileri, Kuran-ı Kerim, Gitar, Ebru Çalışmaları, Mutfak Etkinlikleri, Yüzme, Kara Kalem, Yan Flüt, Bocce, İspanyolca, English Speaking Club, English Drama Club, Rising Star, Eğlenceli Bilim, İleri Matematik, Matematik Oyunları, İletişim ve Sunum Becerileri, Bilişim Teknolojileri.
1. Sınıf
Okuma-yazma öğretiminde çocuklara; okuma ve yazma becerilerini kazandırmayla birlikte Türkçeyi doğru kullanma, etkili iletişim kurma, problem çözme, karar verme gibi temel becerilerini geliştirmeyi de amaçlamaktayız. Okuma-yazma çocukların zihinsel, duygusal ve sosyal becerilerinde önemli değişimlere neden olmaktadır. Bu değişimler hayat boyu kullanılacak olan anlama, sıralama, sorgulama, ilişki kurma, tahmin etme gibi zihinsel becerileri de geliştirmektedir. Bu bağlamda uygulanacak olan yöntem ve teknikler ön plana çıkmaktadır. Bilgi Küpü ilkokulunda uygulanan aktif öğrenme, öğrenci merkezli eğitim yöntem ve teknikleri fark yaratmaktadır.
“Eğer bir metot çocuğa öğretmiyorsa farklı bir şey dene. Çocuğa bak ve işe yarar bir şey bulana kadar öğretme şeklini değiştir.”

2. Sınıf
Aktif öğrenme, öğrenci merkezli eğitim 2. Sınıflarda sınıf düzeyine uygun yöntem ve teknikler geliştirilerek devam etmektedir. Okulda yapılan ölçme değerlendirme uygulamaları ve Ulusal sınavlar ile öğrencilerimizin akademik başarıları takip edilerek, değerlendirme sonuçlarına göre planlama yapılmaktadır.
İşbirliği içinde öğrenirler.
Daha kararlı ve esnek problem çözücü olurlar.

3. Sınıf
Değişen ve zorlu bir dünyada başarılı olmak için öğrenciler, eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerini kullanmada tam öğrenme modeliyle, analiz ve sentez yeteneklerini geliştirecek çalışmalar ile yönlendirilmektedirler. Böylece kendine güvenen, risk alabilen, duyarlı, uygun kararlar alabilen ve uygun seçimlerde bulunabilen bireyler olarak gelişirler.
Eğitimin temel amacı, çocukları kendi yeteneklerinin bilincine vardırmaktır.
Erich Fromm

4. Sınıf
İlkokul sürecinin son basamağında akademik olarak tam donanımlı, gelecek süreçlere hazır altyapı ile donatılmış ve sistemin gerçekleri ile uyumlu bireyler olarak gelişmelerinin yanı sıra;
* Kendi kültürlerini ve kişisel tarihlerini bilen, takdir eden,
* Farklı bakış açılarını bulmaya ve değerlendirmeye alışarak kendilerini başkalarının yerine koyabilen,
* Başkalarının yaşamları ve çevre üzerinde olumlu bir etki yaratmaya çalışan,
* Tüm bunlar için zihinsel bedensel ve duygusal dengenin önemini bilen,
bireyler olarak geliştirilirler.