Anadolu Lisesi » Rehberlik Hizmetleri


Rehberlik Hizmetleri

Günümüz modern eğitim anlayışı yapılandırmacılık yaklaşımı uyarınca ve okulumuzda uygulayacak olduğumuz eğitim öğretim sistemi modelimizle öğrencilerimizin tüm gelişim alanlarındaki gelişim görevlerini sağlıklı bir şekilde tamamlamaları Özel Bilgi Küpü Koleji Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Servisi olarak öncelikli amacımızdır.

Öğrencilerimizin kendilerini huzur ve güven ortamı içinde değerli olduklarını hissedecekleri, koşulsuz kabul ve saygı ilkeleri sayesinde düşüncelerini rahatça ifade edecekleri bir oluşum olan Psikolojik Danışma ve Rehberlik servisimizle öğrencilerimizin yanındayız. ÖZEL BİLGİ KÜPÜ KOLEJİ Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi olarak; Okul öncesi Eğitim, İlkokul, Ortaokul,lise düzeyinde "problem odaklı rehberlik anlayışı” yerine, "gelişimsel ve önleyici rehberlik modelini” esas almaktayız. Önleyici rehberlik hizmeti ile çocuklarımız herhangi bir problemle karşılaşmadan, oluşabilecek herhangi bir sorun öngörülüp, soruna uygun çözümler önerilmektedir. Çocuklarımızın; zihinsel, duygusal, sosyal, psikolojik ve fiziksel olarak tüm yönleri ile potansiyellerine en uygun gelişimi gösterebilmesini amaçlamaktayız.

Bu anlamda sorun yaşayan veya yaşamayan bütün öğrencilerin rehberlik hizmetlerinden çok daha etkin bir biçimde yararlanabilmesini sağlarız. Öğrencisini tanıyan, ihtiyaçlarını öngören, dinleyen, anlayan, ona yakın, değer veren, destekleyen, güvenilir ve sosyal çevresini her yönüyle sağlıklı gelişimi için öğrencisi adına uygun hale getiren rehberlik; Özel Bilgi Küpü Koleji PDR Birimi için görev tanımıdır. Psikolojik danışma ve rehberlik; bireyin yetenekleri, becerileri, ilgileri, tavırları, güdüleri konusunda kendini daha iyi anlamasını, bireyin kişisel ve duygusal problemleri konusunda kendi kendine kararlar alabilmesini ve problemlerini çözebilir hale gelmesini amaçlar. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi, okulumuzda öğrenim gören tüm öğrencilerimizin gelişim dönemi özelliklerini dikkate alarak karşılaştıkları güçlükleri, sorun haline dönüşmeden çözmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Rehberlik Servisimiz öğrencilerimizin kendini tanıyan, uyum ve iletişim becerilerine sahip, çevresine duyarlı, mutlu, sağlıklı ve yaratıcı bireyler olmalarına katkıda bulunmaktadır Özel Bilgi Küpü Rehberlik Servisinde yapılan çalışmalar; Oryantasyon çalışmaları Öğrenci Görüşmeleri Veli Görüşmeleri Öğretmen Görüşmeleri Eğitim Koçluğu Seminerler Sınıf içi rehberlik uygulamaları (Değerlendirme Ölçekleri) Bireysel ve grup çalışmaları YKS çalışmaları Eğitsel ve Mesleki Rehberlik Bilinçli Ebeveyn Eğitimleri