Anadolu Lisesi » Eğitim Programı


Eğitim Programı

GENEL BAKIŞ/SİSTEM
Ulusal değerlerine sahip çıkan, evrensel değerlere açık, Atatürk ilkelerine bağlı, demokratik, mutlu, özgüven sahibi, üretken, yaratıcı, sosyal, başarılı ve önderlik vasıfları gelişmiş insan yetiştirmeyi amaç edinmekteyiz.


Anadolu lisemiz dünyadaki en modern ve güncel eğitim yaklaşımlarını öğrencilerine sunmayı amaç edinen teknolojik, inovatif ve fütürist bir okuldur. Sürekli gelişimi, eğitimde bireysel farklılıkları dikkate alan lisemiz, sosyal başarıyı ve akademik mükemmeliyetçiliği esas almaktadır. Eğitim sistemimiz ulusal(YKS vb.) ve uluslararası(Toefl, Cambridge,Trinity vb.)sınavlarda üstün başarı elde edecek özgünlükte kurgulanmıştır. Bilgi, beceri ve başarı odaklı lisemiz yaşam boyu eğitim felsefesini eğitim misyonu içinde barındırmaktır.


I. YABANCI DİL DERSLERİ
Lise yabancı dil eğitimimizde,öğrencilerimizin 4 yıllık lise hayatları süreci içinde kendilerini ana dilleri dışında da nitelikli bir şekilde ifade etmelerini önemsemektedir.Ayrıca Bilgi Küpü Anadolu Lisesi'nin 4 yıllık İngilizce programı hazırlık sınıfı bulunduran liselerin İngilizce programlarına denk şekilde kurgulanmıştır.Bilgi Küpü Anadolu Lisesi'nde verilen İngilizce eğitiminde öğrencilerimiz Toefl, Cambridge,Trinity vb. uluslararası geçerliliği olan sınavlara hazırlanır ve yönlendirilir.


İNGİLİZCE
9.sınıflarda 12 saat 
10.sınıflarda 12 saat 
11.sınıflarda 6 saat 
12.sınıflarda merkezi sınav hazırlığı(4 saat) 


ALMANCA
9.sınıflarda 2 saat
10.sınıflarda 2 saat
11.sınıflarda 2 saat
12.sınıflarda merkezi sınav hazırlığı(2 saat) 


SEÇMELİ İSPANYOLCA
9.sınıflarda 2 saat
10.sınıflarda 2 saat
11.sınıflarda 2 saat


II. ÖĞRENCİ TAKİP SİSTEMİ
Her Öğrenciye Mentör (Eğitim Danışmanı) Öğretmen
Okul ve Ev Ders Çalışma Programı ve Haftalık Bültenler
Mentör -Öğrenci Görüşmeleri(2 hafta bir)/Mentör-Veli Görüşmeleri (Ayda bir)
Genel Veli Toplantıları(Dönem içinde 2 tane)


III. YETENEK ATÖLYELERİ
Bocce,Yaratıcı Drama,Tiyatro/Tiyatro Sporu,Fotoğrafçılık,Dans(Modern Dans-Step-Sosyal Latin Dansları),Kısa Metraj,İspanyolca,Oryantiring,Stem-A/Robotik,Görsel Sanatlar,Speed Stacks (Dizilim Sporu)Basketbol,Futsal,Mun(Model United Nations) ,Hemsball,Müzik,Münazara,Akıl-Zeka Oyunları,İnovasyon ve Fütürizm,Bilişim ve Bilgi Teknolojileri,Astronomi ve Uzay Bilimleri


IV. MERKEZİ SINAVLARA HAZIRLIK(YKS vb.)
9.ve 10.sınıflarda yoğun dil programı,yetenek atölyeleri ve etkinliklerin yanında zorunlu derslere ek olarak Matematik,Fizik ve Kimya disiplinlerinde YKS çalışmaları yapılır.
11.sınıfın ikinci döneminden itibaren ve 12.sınıflarda standart eğitim programı devam ederken 14 yıllık dershanecilik,etüt merkezi tecrübesiyle oluşturulmuş ve başarısı kanıtlanmış akşam ve cumartesi etütleri ile desteklenen sınav hazırlık sistemimiz uygulanır.